LINK do filmu, w którym pan Pulikowski poleca swoje książki rozwijające przedstawione treści

Hermanice 2023 #1

Samowychowanie – dr Stanisław Sławiński

wykład wygłoszony podczas Hermanickich Spotkań Rodzin i Narzeczonych na Jamnej 28.07.2023r. Ten wykład jest standardem Hermanickich Spotkań. Z biegiem lat coraz bardziej porusza, ponieważ dzięki niemu odkrywamy, że zagadnienie samowychowania zostało umiejętnie zastąpione przez tzw. samorealizację. A to nie to samo.. Czym jest samowychowanie? Dlaczego ono jest dziś tak ważne? O tym ta bezcenna prelekcja. Zapraszamy!

Hermanice 2023 #2

Wychowanie do posłuszeństwa czy uległości? - dr Stanisław Sławiński

wykład wygłoszony podczas Hermanickich Spotkań Rodzin i Narzeczonych na Jamnej 28.07.2023r. Posłuszeństwo jest dziś dzisiaj negatywnie postrzegane ponieważ często mylone jest z pewnego rodzaju „ bezmyślną uległością”. Z drugiej strony spotykane nieposłuszeństwo u dzieci bywa interpretowane jako pewnego rodzaju kreatywność i odkrywanie siebie. Wiele jest teorii pedagogicznych, ten wykład pozwala powrócić do podstaw. Do prawidłowego rozumienia oby pojęć: posłuszeństwa i uległości oraz daje podpowiedzi jak mądrze prowadzić dziecko ku dojrzałości. Zapraszamy!

Hermanice 2023 #3

Wychowanie do Prawdy, Dobra i Piękna – prof. Katarzyna Olbrycht

wykład wygłoszony podczas Hermanickich Spotkań Rodzin i Narzeczonych na Jamnej 25.07.2023r. Ten temat staje się ciągle ważny i aktualny. Okazuje się, że nie ma żadnych sposobów, metod do wychowania do Prawdy , Dobra i Piękna, co więcej nie ma żadnych sposobów skutecznego, szczęśliwego wychowania. Nie ma rozmowy o wychowaniu jeśli nie pada pierwsze pytanie: jak ja rozumiem człowieka? Jakie konsekwencje niesie ze sobą to pytanie, jak odpowiedź na to pytanie będzie wpływać na nasze decyzje wychowawcze? I jaki ma to związek z wychowaniem do Prawdy, Dobra i Piękna? O tym w tej wspaniałej prelekcji. Zapraszamy!

Hermanice 2023 #4

Pedagogia o. Jana Góry OP – prof. Katarzyna Olbrycht

wykład wygłoszony podczas Hermanickich Spotkań Rodzin i Narzeczonych na Jamnej 25.07.2023r. Wielu wychowanków z duszpasterstwa o .Jana Góry nie zdawało sobie sprawy, że podlegają pewnej pedagogii, pewnej koncepcji wychowawczej. Byli i wątpiący, którzy zastanawiali się czy aby takie podejście do młodzieży ma sens. A jednak, pedagogia ta miała podstawy i określoną wizję człowieka. Zagadnienie to przedstawia Pani Profesor, która była świadkiem jej powstawania. Fascynujący wykład, który może umocnić wychowawców w pracy z młodzieżą i zapalić do działania. A i może podprowadzi do pytania: Czy i w jaki sposób kontynuować dzieło o. Jana Góry? Ponieważ na to pytanie nie ma jeszcze konkretnej odpowiedzi.. Zapraszamy!

Tutaj codziennie
pojawiać się będą nowe prelekcje

Nie przegap ich!

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, podaj nam swój adres email. Użyjemy go tylko podczas naszych rekolekcji.

* Podając swój e-mail, oświadczasz, że: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest o. proboszcz Cezary Jenta, danych osobowych należących do mnie w celu organizacji rekolekcji Hermanickie Spotkania Rodzin i Narzeczonych on-line 2020. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie – zgodnie z art. 5 pkt 7 ww. Dekretu.