Historia Spotkań na Jamnej


Sięgając do wspólnych korzeni Jamnej i Hermanic, odwołując się do tej samej myśli ich pomysłodawcy i twórcy, ojca Jana Góry OP, tegoroczne Hermanickie Spotkania Rodzin i Narzeczonych organizujemy na Jamnej.

Od samego początku inicjatywom tym towarzyszył i współtworzył je również ojciec Andrzej Chlewicki OP, który połączył dawne z nowym i od 2022 r. zebrał dwie tradycje w jednym miejscu.
 Jak co roku od wielu lat, głównym prowadzącym Spotkań będzie pan dr Jacek Pulikowski, mąż, ojciec, teść i dziadek, jednocześnie cieszący się ponad 40-letnim doświadczeniem w pracy z małżeństwami i osobami przygotowującymi się do małżeństwa.


O wypowiedzi na temat wychowania dzieci poprosimy jak zawsze panią prof. Katarzynę Olbrycht oraz pana dr Stanisława Sławińskiego.
Poza tym chcemy sięgnąć po rozległe doświadczenia ojców mieszkających na Jamnej: ojca dr Marka Grubki OP, który tworzył i prowadził ruch Spotkań Małżeńskich w Rzeszowie, a także przygotowywał narzeczonych do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa w Irlandii.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą posłuchać o miłości i chcą uczyć się jej w praktyce. Szczególnie narzeczonych, przygotowujących się do małżeństwa i dopiero rozmyślających nad wyborem drogi życiowej. Będzie możliwość odbycia całego kursu przedmałżeńskiego potwierdzonego zaświadczeniem potrzebnym do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim.


Zapraszamy też małżonków chcących pogłębić i umocnić swoją więź, naprawić w niej to, co wciąż niedomaga oraz wzmocnić to, co potrzebuje odnowy i odświeżenia. Zapraszamy całe rodziny: rodziców wraz z dziećmi, aby zaczerpnąć nowych sił duchowych, ale również po to, aby dać świadectwo wspólnego szczęśliwego życia w rodzinie tym, którzy jeszcze się wahają.

Przenosząc Hermanice na Jamną zaczynamy nowy rozdział naszej pracy z rodzinami i narzeczonymi, mamy nadzieję, że udany i owocny. Nie rezygnując z korzeni, chcemy kontynuować i rozbudować to, co już było dobre, aby wyrosło jeszcze lepsze i piękniejsze.
Na Jamnej czeka na nas przede wszystkim dom: Dom św. Jacka, w którym wspólnie możemy uczyć się trudnej sztuki miłości.

Skorzystajmy z tej okazji!