Hermanice 2020 #10 - Ojcostwo, macierzyństwo, wychowanie. Na drodze ze świętymi małżonkami Ludwikiem i Zellą Martin - wygłoszą Małgorzata i Rafał Dudzińscy

To na Hermanickiej Łące Małgorzata i Rafał 26 lat temu pojawili się po raz pierwszy, aby zainwestować w swoją relację, by dowiedzieć się jak zbudować szczęśliwe i trwałe małżeństwo. Później, podczas małżeńskiej drogi, oboje poszukiwali konkretnych wzorców, które podpowiedzą jak osiągnąć świętość na drodze małżeńskiej.

→ Dlaczego ta droga do świętości w małżeństwie jest tak ważna?
→ Dlaczego warto ją budować?
→ Jak nią podążyć?

Wraz ze świętymi małżonkami Ludwikiem i Zellą Martin, rodzicami św. Teresy do Dzieciątka Jezus, Małgorzata i Rafał przybliżą nam ten temat. Serdecznie zapraszamy!

Hermanice 2020 #9 - Samowychowanie - dr Stanisław Sławiński

Przez lata dziecko podlega wychowaniu, czyli jego rozwój jest ukierunkowany przez dorosłych. Kiedyś jednak to się kończy i co dalej? Czy dalszy kierunek ma być kwestią przypadku?

Co ma robić młody człowiek, gdy już przestanie podlegać wychowaniu?
Jak ma nauczyć się sobą kierować?

Ale uwaga – dorosły człowiek też może (i powinien) wejść na drogę samowychowania. Dlatego tak ważne jest poznanie i prawdziwe zaakceptowanie siebie, by w dalszej kolejności wejść na tę drogę kształtowania siebie. Jak to zrobić?

Wykład ten to PEREŁKA pedagogiczna dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Zapraszamy!

Jeśli chcesz rozszerzyć treści zawarte w wykładach, polecamy książkę „Możesz wychowywać” dr Stanisława Sławińskiego:

Hermanice 2020 #8 - Wychowanie - dr Stanisław Sławiński

Wszyscy czujemy, że wychowujemy dzisiaj dzieci w świecie, który w tym wychowaniu nam nie pomaga. Współczesny świat mówi “używaj życia, ale nie używaj rozumu”. Cóż zatem mamy robić?

→ Jak spojrzeć na wychowanie naszych dzieci?
→ Wychowanie tradycyjne czy może wychowanie partnerskie?
→ Czy można połączyć te metody?
→ Po co wychowujemy?
→ Jak rozumieć zapomniane dziś słowo: posłuszeństwo?
→ Dlaczego samodzielność to nie to samo co samowola?
→ Jak uczyć dzieci podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności?

Zapraszamy na wyjątkowy wykład pełen doświadczenia życiowego, pasji zawodowej i miłości do każdego dziecka.

Hermanice 2020 #7 - Czy kultura jest dziś potrzebna w wychowaniu? Prof. Katarzyna Olbrycht

W wychowaniu chodzi w dużym stopniu o to, żeby człowiek chciał i umiał dążyć do wartości. Ta jego droga do najważniejszych wartości, czyli Prawdy, Dobra i Piękna, stanowi istotę kultury.

→ Jak należy tę kulturę rozumieć, żeby zrozumieć dlaczego ona jest w wychowaniu niezbędna?
→ Dlaczego mówi się, że wychowanie jest najważniejszą częścią kultury?
→ Jakie to ma znaczenie dla dzisiejszego człowieka, szczególnie dla człowieka wierzącego?

Zapraszamy na ścieżki odkrywania skarbu jakim jest kultura i jego istota – wychowanie. W końcu „jest tyle piękna, o które musimy się troszczyć”. Tak my, jak i przyszłe pokolenia.

Hermanice 2020 #6 - Czy można wychowywać do wartości?

Prof. Katarzyna Olbrycht

Wartość oznacza coś, co jest szczególnie cenne, czemu warto poświęcić czas, siły, energię, stopniowo całe życie. Wychowywać oznacza m.in. wychowywać dziecko do tego, żeby dążyło do wartości jakimi są Prawda, Dobro i Piękno i do innych wartości, które się z nimi wiążą.

→ Jak to robić?
→ Jak to się dzieje, że człowiek zaczyna cenić jakieś wartości?
→ Jak przebiega przygotowanie do wybrania jakiejś wartości?
→ Co w sytuacji, kiedy dzieci wybierają inne wartości niż rodzice?
→ Dlaczego droga do wartości jest drogą wolnego wyboru?

Zapraszamy na bezcenny wykład o wychowaniu do wartości, o zadaniu, który nie jest celem oddalonym od życia czy nieosiągalnym dla przeciętnego dziecka. Zapraszamy!

Hermanice 2020 #5 - Po co wychowanie? Prof. Katarzyna Olbrycht

→ Czy każdy może wychowywać?
→ Czy to, że się chce wychowywać do wartości jest w ogóle zasadne i możliwe?
→ Czym jest wychowywanie i dlaczego działa w obydwie strony?
→ Co to znaczy być z dzieckiem, jak rozumieć wzajemną obecność?
→ Dlaczego kluczem do rozwoju jest dobrze rozumiana miłość?

Zapraszamy na tę piękną, pogłębioną refleksję nad wychowaniem. To prawdziwy fundament, który uporządkowuje nasze podejście do tego rodzicielskiego zadania. Zatrzymajmy się nad tym, co jest naprawdę ważne.

Hermanice 2020 #4 - Miłość między rodzicami - dr Jacek Pulikowski

„Najważniejsze, co może ojciec dać swoim dzieciom, to po prostu prawdziwe, mądrze, dojrzale, wiernie, wyłącznie i dozgonnie kochać ich matkę.”

→ Dlaczego ta miłość, miłość między rodzicami jest fundamentem dla rozwoju dzieci?
→ Po co ona jest? Czemu ona służy? Jaki jest jej cel?
→ Jaka jest różnica między rozwodem a separacją?
→ Jak dzieci podchodzą do tego dziś dość powszechnego zjawiska?
→ Jakie są przeszkody w budowaniu głębokiej relacji między małżonkami?
Jak zawsze konkretnie, z przykładami i nadzieją, że nie ma sytuacji bez wyjścia mówi pan Jacek Pulikowski.

Hermanice 2020 #3 - Miłość taty - dr Jacek Pulikowski

Jakże ważna jest miłość taty! Dziś niedoceniana, a potrzebna, by ją na nowo odkryć. Nie jest to miłość łatwa, bo wymaga wysiłku ze strony taty.
→ Jak budować relację z dzieckiem?
→ Dlaczego tak ważna jest tzw. przygoda z tatą?
→ Kto ma największy wpływ na budowanie autorytetu taty w oczach dziecka?
→ Dlaczego tata ma pokazywać dziecku swoją pracę?
→ Jak stawać się tatą, który swym pasjonującym przykładem pociągnie swoje dziecko ku prawdziwym wartościom?
O tym w kolejnej części. Zapraszamy!

LINK do filmu, w którym pan Pulikowski poleca swoje książki rozwijające przedstawione treści

Hermanice 2020 #2 - Miłość mamy. Miłość taty. - dr Jacek Pulikowski

Wychowanie wymaga nie tyle szukania technik jak skutecznie dzieckiem posterować, żeby dobrze działało, ale refleksji nad tym, jakie warunki mu stworzyć, by mogło się rozwinąć i mądrze stymulować ten rozwój. 

Zatem: Czego tak naprawdę człowiek potrzebuje do swojego rozwoju? 
Nasze dziecko potrzebuje czterech zupełnie różnych miłości: osobno mamy, taty, obojga rodziców i miłości do Stwórcy. 

Zatrzymajmy się teraz na miłości mamy i miłości taty. Dwie, jakże różne miłości i jakże jednocześnie potrzebne. Posłuchajmy dr Jacka Pulikowskiego.

Hermanice 2020 #1 - Wychowanie dziecka na dobrego człowieka. Miłość Boga. - dr Jacek Pulikowski

→ Jak wychować dziecko na dobrego człowieka? 
→ Co z byciem sobą , byciem wolnym, co to znaczy?  
→ I w końcu kim jest człowiek?  
→ Jakie jest jego źródło szczęścia? 
→ A jak ukierunkować dziecko, by odkryło odpowiedzi na te kluczowe pytania? 

Jeżeli nie ma innej drogi do szczęścia jak tylko przez miłość rozumianą jako bezinteresowny dar z siebie samego, jak zatem wychowywać dzieci, aby zapragnęły miłości, a potem by – i to jest najtrudniejsze – zbudowały dobre i trwałe relacje z Bogiem i drugim człowiekiem? 
Posłuchajmy cennych wskazówek dr Jacka Pulikowskiego.

 

Tutaj codziennie
pojawiać się będą nowe prelekcje

Nie przegap ich!

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, podaj nam swój adres email. Użyjemy go tylko podczas naszych rekolekcji.

* Podając swój e-mail, oświadczasz, że: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest o. proboszcz Cezary Jenta, danych osobowych należących do mnie w celu organizacji rekolekcji Hermanickie Spotkania Rodzin i Narzeczonych on-line 2020. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie – zgodnie z art. 5 pkt 7 ww. Dekretu.