Akt zawierzenia dzieła Hermanic


Matko Najświętsza!

Tobie zawierzamy siebie samych, nasze rodziny i całą młodzież z jej marzeniami i problemami. Chroń nas przed niebezpieczeństwami dzisiejszego świata.

Oddajemy się Tobie do swobodnej dyspozycji, uważaj nas za swoją własność i uczyń z nami i wszystkim, co posiadamy, to, co uważasz za stosowne. Weź nas i kieruj nami. Zechciej się nami posługiwać. Nie rezygnuj z nas. Przyjmij to całkowite zawierzenie nas samych, naszych rodzin, dzieci, młodzieży i dzieła Hermanic. Oddajemy się Tobie całkowicie, aby przez Ciebie należeć do Chrystusa. Ty wiesz najlepiej. Ty zawierzyłaś całkowicie, totalnie. Pozwól nam być mocnymi mocą Twojego zawierzenia.

Najdroższa Matko!

Ty wiesz najlepiej, jaka jest wola Boża. Dlatego, gdybyśmy zaczęli się buntować lub odbierać siebie Bogu, powstrzymaj nas i chroń przed nami samymi. Nie zważaj wtedy na nasze protesty, z powrotem przywróć nas Chrystusowi. Pragniemy dotrzeć do głębi. Posługuj się nami, nawet wbrew nam samym grzesznikom. Daj nam siłę, abyśmy nigdy nie odbierali Ci siebie, abyśmy nigdy nie odbierali siebie Chrystusowi.

Twórz nadal to miejsce, jak tworzyłaś dom w Nazarecie. My wszyscy, jak wędrowcy i pielgrzymi potrzebujemy domu. Niech hermanicka łąka stanie się Twoim i naszym domem.

Przeprowadź młodych przez okres burzy, zawirowań, naporów i doprowadź do dojrzałości i odpowiedzialności w życiu i w wierze.

Przyjmij nas wszystkich! Uczyń nas mocnymi mocą Twojego zawierzenia. Amen.

Jan Góra OP