Prowadzący i tematy

Poznajcie Ich bliżej!

Jacek Pulikowski

Inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Prowadzi zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu, kursy dla nauczycieli, kursy przedmałżeńskie. Jest autorem publikacji o tematyce rodzinnej.

Tematy: Wychowanie dziecka na dobrego człowieka. Miłość Boga. Miłość mamy. Miłość taty. Miłość między rodzicami.

Stanisław Sławiński

Wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu referatów, artykułów i książek poświęconych zagadnieniom wychowania i edukacji.

Tematy: Wychowanie. Samowychowanie.

prof. Katarzyna Olbrycht

uznany pedagog, autorytet w zakresie edukacji kulturalnej, organizator badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia. Obecnie kieruje Zakładem Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jednym z obszarów zainteresowań jest problematyka związana z edukacją aksjologiczną i wychowaniem personalistycznym. Zafascynowana duchowością i systemem wychowawczym św. Urszuli Ledóchowskiej. Od wielu lat zaprzyjaźniona z Hermanicami.

Tematy: Po co wychowanie? Czy można wychowywać do wartości? Czy kultura jest dziś potrzebna w wychowaniu?

Małgorzata i Rafał Dudzińscy

Szczęśliwi małżonkowie od 22 lat, rodzice czwórki dzieci. Zawodowo nauczyciele i doradcy życia rodzinnego w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET w Wieluniu, członkowie Wspólnoty Bożego Ojcostwa w Częstochowie. Autorzy licznych artykułów o tematyce małżeńskiej i rodzinnej dla dorosłych i komiksów o życiu świętych dla dzieci. Z pasją prowadzą warsztaty, wykłady, rekolekcje o życiu św. Zeli i Ludwiku Martin oraz kursy Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli.

Tematy: Ojcostwo, macierzyństwo, wychowanie. Na drodze ze świętymi małżonkami Ludwikiem i Zellą Martin.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Józefie, módl się za nami
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, módl się za nami.
Święci Ludwiku i Zelio, zjednoczeni w wierze i miłości z Bogiem, módlcie się za nami.
Święci Ludwiku i Zelio, odkrywający Boga jako dobrego Ojca,
Święci Ludwiku i Zelio, pokładający ufność w Bogu i zdający się na Jego wolę,
Święci Ludwiku i Zelio, otwarci na działanie łaski Bożej,
Święci Ludwiku i Zelio, rozpoczynający każdy dzień od Eucharystii,
Święci Ludwiku i Zelio, zanurzeni w Słowie Bożym,
Święci Ludwiku i Zelio, zatopieni w codziennej modlitwie,
Święci Ludwiku i Zelio, składający swoje życie w ofierze Bogu,
Święci Ludwiku i Zelio, sercami w niebie, a nogami na ziemi,
Święci Ludwiku i Zelio, odbicie Świętej Rodziny z Nazaretu,
Święci Ludwiku i Zelio, bezgranicznie oddani Maryi przez Różaniec,
Święci Ludwiku i Zelio, zawierzający swoje sprawy św. Józefowi,
Święci Ludwiku i Zelio, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej,
Święci Ludwiku i Zelio, czuli małżonkowie,
Święci Ludwiku i Zelio, dla których miłość małżeńska była siłą napędową wspólnych działań i życiowych wyborów,
Święci Ludwiku i Zelio, tęskniący za sobą w chwilach rozłąki,
Święci Ludwiku i Zelio, wzorze małżeństwa i rodziny,
Święci Ludwiku i Zelio, odblasku Bożego ojcostwa i macierzyństwa,
Święci Ludwiku i Zelio, apostołowie życia rodzinnego,
Święci Ludwiku i Zelio, miłośnicy życia i płodności małżeńskiej,
Święci Ludwiku i Zelio, czuli i zatroskani rodzice,
Święci Ludwiku i Zelio, dbający o wykształcenie i rozwój duchowy swych dzieci,
Święci Ludwiku i Zelio, oddający Bogu dzieci na wyłączną służbę,
Święci Ludwiku i Zelio, płaczący po śmierci dzieci,
Święci Ludwiku i Zelio, doświadczający choroby i osamotnienia,
Święci Ludwiku i Zelio, oczyszczeni cierpieniem i upokorzeniem,
Święci Ludwiku i Zelio, wierni Ojcu w przeciwnościach losu,
Święci Ludwiku i Zelio, odnajdujący siłę do przezwyciężania trudności w miłosierdziu Boga,
Święci Ludwiku i Zelio, rozumiejący powołanie chrześcijańskie jako troskę o drugiego człowieka,
Święci Ludwiku i Zelio, wrażliwi na potrzeby sąsiadów, przyjaciół i nieznajomych,
Święci Ludwiku i Zelio, miłosierni samarytanie słabych, bezdomnych i ubogich,
Święci Ludwiku i Zelio, patronowie dzieł apostolskich, podejmowanych w Kościele przez małżeństwa i rodziny,
Święci Ludwiku i Zelio, gorliwy zegarmistrzu i rzetelna koronczarko,
Święci Ludwiku i Zelio, szanujący i troszczący się o swoich podwładnych,
Święci Ludwiku i Zelio, ukochani rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza,
Święci Ludwiku i Zelio, patronowie Karmelu i całej rodziny karmelitańskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módlcie się za nami, święci małżonkowie Ludwiku i Zelio Martin.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże Ojcze, który przez święte życie małżeństwa Ludwika i Zelii Martin objawiłeś tajemnicę Twojego Boskiego ojcostwa i macierzyństwa, prosimy, abyś dzięki ich wstawiennictwu strzegł, chronił i umacniał w miłości i wierności małżeństwa i rodziny na całym świecie, i czynił je odblaskiem tej nieskończonej miłości i jedności, jaka istnieje w Trójcy Świętej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Poradnia życia rodzinnego


Damian Tomczak

Ukończył studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Chemii Fizycznej oraz Studium Rodziny i NPR-u na Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Od 2001 r. szczęśliwy mąż i ojciec trójki wspaniałych dzieci: 12 letniego Jakuba, 10 letniego Krzysia i 4 letniej Antoniny.  

Andrzej Blumczyński

Szczęśliwy mąż Joasi i ojciec Mateusza, Łucji, Łukasza i Jadzi. Pediatra, nauczyciel NPR, który swe zainteresowania tematyką rodzinną zgłębił na Podyplomowym Studium Rodziny na Wydziale Teologii UAM w Poznaniu.