Prowadzący i tematy

Poznajcie Ich bliżej!

Jacek Pulikowski

Inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Prowadzi zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu, kursy dla nauczycieli, kursy przedmałżeńskie. Jest autorem publikacji o tematyce rodzinnej.

Tematy: Wychowanie dziecka na dobrego człowieka. Cztery rodzaje Miłości w Rodzinie. Komunikacja.

Stanisław Sławiński

Wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu referatów, artykułów i książek poświęconych zagadnieniom wychowania i edukacji.

Tematy: Samowychowanie. Wychowanie do posłuszeństwa czy uległości

prof. Katarzyna Olbrycht

uznany pedagog, autorytet w zakresie edukacji kulturalnej, organizator badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia. Obecnie kieruje Zakładem Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jednym z obszarów zainteresowań jest problematyka związana z edukacją aksjologiczną i wychowaniem personalistycznym. Zafascynowana duchowością i systemem wychowawczym św. Urszuli Ledóchowskiej. Od wielu lat zaprzyjaźniona z Hermanicami.

Tematy: Wychowanie do Prawdy, Dobra i Piękna. Pedagogia o. Jana Góry OP.

o. Andrzej Chlewicki OP

Rektor Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei na Jamnej.
W Poznaniu był duszpasterzem akademickim oraz duszpasterzem rodzin. Wraz z o. Janem Górą zakładał Dom św. Jacka na Jamnej. Na stałe mieszka tutaj od 2001 roku. Bardzo dba o domową atmosferę ośrodka, chętnie opowiada o jego historii i zasadach, jakie w nim panują. Wszystkich przebywających w domu-ośrodku zaprasza do wspólnego stołu i wspólnej modlitwy.
Jest poetą, tomik wierszy można zakupić w miejscowym sklepiku, a „Zamyślenia o. Andrzeja” znaleźć na stronie internetowej sanktuarium.

o. Marek Grubka OP

Doktor teologii pastoralnej.
Doświadczenie w ruchu Spotkań Małżeńskich nabył współpracując z ks. Stanisławem Puchałą i pp. Teresą i Eugeniuszem Malickimi z diecezji katowickiej. Potem sam tworzył Spotkania Małżeńskie w Rzeszowie. Prze wiele lat prowadził duszpasterstwo akademickie w Rzeszowie i w Gdańsku. Potem 7 lat pracował w Irlandii, gdzie przygotowywał narzeczonych do małżeństwa metodą dialogową (2450 par przez ten czas).
Na Jamnej założył winnicę i parzy świetną kawę.

Andrzej Blumczyński

Szczęśliwy mąż Joasi i ojciec Mateusza, Łucji, Łukasza i Jadzi. Pediatra, nauczyciel NPR, który swe zainteresowania tematyką rodzinną zgłębił na Podyplomowym Studium Rodziny na Wydziale Teologii UAM w Poznaniu.