Regulamin

Czyli obowiązki uczestników.

1. Zakwaterowanie:

  • Po przyjeździe na miejsce należy się zgłosić w recepcji.
  • Namioty rozbija się w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
  • Narzeczeni zobowiązani są do spania oddzielnie.

2. Podział na grupy

Uczestnicy rekolekcji są podzieleni w grupy w których spotykają się podczas dyskusji na zadane tematy oraz w których włączają się w pomoc w przygotowaniu liturgii, przy posiłkach oraz przy sprzątaniu łazienek (zaproszenie to kierowane jest do osób, które są w stanie pomóc w tych czynnościach).

3. Wyżywienie:

  • Posiłki wydawane są pod wiatą i po jego odbiór należy zgłaszać się z identyfikatorem.
  • Uczestnicy sami myją po sobie naczynia.

4. Bezpieczeństwo:

Zabrania się używania na polu namiotowym i pod wiatą otwartego ognia.

Na terenie całego obozu zabrania się palenia tytoniu i picia alkoholu.

Identyfikator należy nosić na widocznym miejscu.

W razie zgubienia identyfikatora należy zgłosić się do organizatorów.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 2300 do 630.

Wszelkie wypadki, szkody należy zgłaszać organizatorowi.

Zabrania się parkowania samochodów na polu namiotowym.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, zabrania się wprowadzania zwierząt na teren łąki.

5. Osoby niepełnoletnie:

Całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą rodzice/opiekunowie, pod opieką których znajdują się podczas rekolekcji.

6. Konsekwencje łamania regulaminu:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób łamiących regulamin aż do usunięcia z pola namiotowego przed terminem zakończenia rekolekcji włącznie.

7. Odpowiedzialność za mienie:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników (zgubienie, zniszczenie, pozostawienie).